Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

2nd food


This is my 2nd food I ate in hongkong.Choi Sum with ...sauce

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét